Granly Grundejerforening  
 
Login for medlemmer Email-adresse

Telefonnummer

Bliv oprettet som bruger
 
   
  Granly Grundejerforening er stiftet i 2009, og er hjemmehørende i Aalborg-forstaden Gug. Medlemmerne bor på villa-vejene Th. V. Gardes Vej, Solvangen, Bavnevangen, Granlyvej, Granbakken, Bøgebakken, Egebakken og P.O. Walløes Vej.

Foreningens formål er at varetage medlemmers fælles grundejerinteresser indadtil som udadtil over for myndigheder og private, samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i foreningens område.

Nogle af de opgaver foreningen vil arbejde med, er vejbyggelinjer langs motorvejen, fortove og veje i området, trafikstøj fra motorvejen og spærring af gennemkørende trafik på Solvangen eller fartbegrænsende foranstaltninger. Flere private har gennem en lang årrække forsøgt at gøre noget ved problemerne, uden det er lykkedes at opnå de ønskede resultater. Ved at stå sammen i en forening håber beboerne at få større gennemslagskraft og at få de berørte myndigheder til at tage ansvar for at finde løsninger, også for Granlys område.

Alle medlemmer er velkomne til at komme med forslag til de emner, som de mener Granly Grundejerforening kan/skal tage sig af.